Blog Yazılarımız

Editörlerimiz tarafında sizlerin bilgi alması için hazırlanmış yazılarımızı inceleme unutmayın.
Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu

Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu

2012’de çıkan bir yasayla bütün şirketlerin bir web sitesi olması zorunlu hale getirilmişti ancak özellikle küçük işletmelerden gelen tepkiler sonucunda kanunun kapsamı daraltılarak bazı şirketleri kapsayacak hale getirildi. Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu yasası bazı özellikleri kapsayan şirketlerde geçerlidir. Bu özellikleri yazımızın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak inceledik.

TTK yani Türk Ticaret Kurumu 6102 sayılı kanunu yayınlamasıyla ticari alanda birçok yenilik geldi. Bunlardan birisi de sermaye Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu ‘dur. Bu sayede şirketlerin kurumsallaşması; yerli ve yabancı yatırımcıların şirket hakkında doğru bilgilere sahip olması ve şeffaflık sağlanması amaçlanmaktadır. Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu bütün şirketler için geçerli değildir.

Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. Maddesinde tanımlanmıştır.

Bu maddenin 1. Bendinde; hangi şirketlerin internet sitesi açmak zorunda olduğu açıkça belirtilmiştir. Kanuna göre bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri web sitesi açmakla yükümlüdür. Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu olanları ticaret sicili tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasını sağlamak zorundadırlar.

Aynı kanunun 6. bendinde denetime tabi olmayan şirketlerin sermaye şirketlerinin web sitesi açma zorunluklukları olmadığı açıkça belirtilmiştir.

Yukarıdaki kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere bir şirketin internet sitesi kurma zorunluluğuna tabi olması için en temel şart şirketin bağımsız denetime tabi olmasıdır.

Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu :Bağımsız Denetime Tabi Olanları Hangileridir?

Peki bir şirketin bağımsız denetime tabi olup olmadığını nereden bileceğiz? Bu şirketlerin hangileri olduğu her yıl Bakanlar Kurulu kararı ileri belirlenmektedir. 2017 yılı bağımsız denetime bağlı olan ve Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu olan şirket kriterleri:

Buna göre, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde sağlayan şirketle, izleyen hesap döneminde bağımsız denetime tabi olacaktır. Yani bu özelliklerden ikisini taşıyan şirketler Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu vardır.

-Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası,

-Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası

-Çalışan sayısı 200 ve üzeri. (Bu kriterde geçen yıllara göre değişiklik yapılmadı)

Dolayısıyla, 2014 ve 2015 yılları için bu kriterleri sağlayan şirketler 2016 hesap döneminden itibaren; benzer şekilde, 2015 ve 2016 yıllarında söz konusu kriterleri sağlayan şirketler ise 01.01.2017 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.

Bilindiği gibi bazı kurumlar daha düşük kriterlere tabidir. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kurumlar için de şartlarda değişiklik yapılmıştır. Örneğin,

– Sermayesinin en az % 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerde aktif toplamı 30 milyon TL, net satış hasılatı 40 milyon TL, çalışan sayısı 25.

-Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerde aktif toplamı 40 milyon TL, net satış hasılatı 60 milyon TL, çalışan sayısı 175.

-233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketlerde aktif toplamı 30 milyon TL, net satış hasılatı 40 milyon TL çalışan sayısı 125 olarak bağımsız denetim kriterleri belirlenmiştir

Şirketlerin bağımsız denetime tabi olması için yukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekmektedir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı ölçütler olması şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla 2015 ve 2016 yıllarında bu 3 kriterden herhangi 2 sini sağlayan şirketler 2017 yılında bağımsız denetime tabi olacaktır.

Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu Olanlar İnternet sitesini ne zamana kadar kurulmalıdır?

Bir şirket yukarıda belirttiğimiz özellikleri taşıyarak bağımsız denetime tabi olduysa üç ay içerisinde web sitesini açarak gerekli içerikleri web sitesinde yayınlamakla yükümlüdür.

Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu olan şirketlerin İnternet sitesinde yayımlanması gereken içerik

Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu olan şirketler internet sitelerinde; şirket yönetim kurulu ve denetçileri hakkındaki bilgileri, şirketin taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarları, bölünme ve birleşme hallerinde finansal tabloları, birleşme sözleşmeleri ve raporları, şirketin feshine ve genel kurul kararının iptaline dair kararlar, şirketin pay sahipleri sayısındaki düşüş, şirket sözleşmesindeki değişiklikler ve yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen diğer tüm hususlar hakkındaki bilgiler şirketlerin internet sitelerinde yer almalıdır.

Kanunun 1524. maddesinde bağımsız denetime sahip şirketlerin internet sitesi kurma ve birtakım bilgileri yayımlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bunun amacı internetin herkesin raporlara, finansal tablolara, şirketle ilgili bilgilere ve şirketle ilgili açıklamalara ulaşabileceği bir araç olmasıdır. Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu ile bu şirketlerde en üst düzeyde şeffaflık sağlanabilecektir. Yine madde gerekçesinde web sitesine bilgi toplumu bağlamında “her şeyin” konulması hususu yer almaktadır. “Her şey” ise şeffaflıkla tanımlanır ve anlam kazanır.

Bu içeriklerin bazıları web sitesinde sürekli yayınlanmalıdır. Bazı içerikler ise belli bir zaman yani en az 6 ay kaldıktan sonra kaldırılabilir.

Mevzuatta bir süre belirtilmediği durumlarda bilgiler TTK’nın 1524. maddesi gereğince içeriğin dayandığı veya olgunun gerçekleştiği tarihten; işlem tescile veya ilana bağlı ise tescilin veya ilanın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç beş gün içerisinde yayımlanmalıdır.

Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu olan şirketler kurala uymazsa ne olur?

Bağımsız denetime tabi bir şirket internet sitesi kurmakla yükümlüdür. Bunu yapmazsa veya belirtilen süre içinde yapmazsa, yayınlaması gereken bilgileri yayınlamazsa, erken kaldırırsa uygulanacak yaptırımlar TTK’nın 1524. maddesinde kurala bağlanmıştır.

Örneğin internet sitesinde bir kararın yayınlama zorunluluğu varsa ve siz bu kararı yayınlamazsanız söz konusu karar iptal edilir. Madde gerekçesinde de belirtildiği gibi, genel kurul kararı iptal edilir, yönetim kurulu sorumlu tutulur, gereğinde işlem geçerlik kazanmayabilir.

TTK’nın 562. maddesinde ise hangi cezaların verileceği belirlenmiştir. İnternet sitesi açmayan şirketlerin yönetiminde bulunan kişiler 100 günden 300 güne kadar para cezası alır; içerikleri yayınlamazlarsa 100 güne kadar para cezası alırlar.

Sorumlu kişiler anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdürler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yönetici olan komandite ortaklardır.

Bu hükümden dolayı kovuşturma bir şikayete tabi değildir. Dolayısı ile gerekli bilgilerin yer almaması veya bu bilgilere erişimin engellenmesi halinde herkes yasal yollara başvurabilecektir.

Kanun ilk çıktığında para cezası yerine hapis cezası vardı ancak böyle bir durumda ağır bir ceza olduğu için çok eleştiri aldı ve Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu olan şirketlerin kurallara uymaması durumunda sadece para cezası verilmesine karar verildi.

Bağımsız denetime tabi şirketlere Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu ve içerik yayımlama zorunluluğu getirilmesi yerinde bir düzenleme olsa da, ilgili mevzuatta bazı konularda bir açıklık bulunmamaktadır. Örnek vermek gerekirse, birleşme ve bölünme dışındaki durumlarda finansal tabloların internet sitesinde yayımlanma zorunluluğu olup olmadığı; bunun yanı sıra yabancı merkezli şirketler ile holdingler açısından internet sitesi kurma ve içerik yayımlama zorunluluğu olup olmadığı sorularının açıklığa kavuşturulması, belirtilen şirketlerin bir zarara uğramaması açısından yararlı olacaktır.

 Medanis Bilişim AŞ 13 yılı aşkın tecrübesi ve yeni teknolojileri takip eden profesyonel ekibiyle size yardımcı olabilir. Unutmayın firmamız web tasarım, web yazılım, mobil uygulama, SEO ve Google AdWords, dijital pazarlama konularında profesyonel bir ekibe sahip. Bizimle iş yaptığınızda bu konularda uzman bir ekibi kiralamış olacaksınız. Şirket Web Sitesi Nasıl Olmalı? daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu konusunda ayrıntılar ve web tasarım konusunda ücretsiz danışmanlık için 444 5 698 numaralı telefondan bize hemen ulaşabilirsiniz.

Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu yazımıza yorum bırakarak Şirketlerin Web Sitesi Kurma Zorunluluğu hakkında fikirlerinizi söyleyebilirsiniz.

About Author

WMwcZ9zI1x

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir