Blog Yazılarımız

Editörlerimiz tarafında sizlerin bilgi alması için hazırlanmış yazılarımızı inceleme unutmayın.
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Başarılı kullanıcı deneyimleri, bir hedef kitleyi anlayarak gelişir. Web siteleri, etkili kullanıcı etkileşimlerinin oluşturulmasında kullanıcıların arzularını, yeteneklerini ve kısıtlamalarını hesaba katmalıdır. Bazı durumlarda, şirketler bu işlemi yalnızca müşteri edinim oranlarının hala düşük olduğunu bulmak için gerçekleştirdiklerinden emin. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı hakkında metrikler takip edilerek bilgi edinilebilir.

METRİKLERİN ÖNEM DERECESİ

En iyi niyet ve planlamaya rağmen, bazen web siteleri etkili değildir. Neyin çalışıp çalışmadığını test etmek için nötr bir araç olması önemlidir. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı için ölçüm sistemlerini kullanmak geliştiricilerin sorunlu alanları belirleyebilmelerini ve ayarlamalarını sağlar.

Başarılı web siteleri bile Kullanıcı Deneyimi Tasarımı için kullanıcı metriklerinden büyük fayda sağlıyor. Menfaat sahipleri, müşteri dönüşümünün, ediniminin ve etkinliğinin tanımlanmasını ve sayısallaştırılmasını takdir ediyor. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı sürekli gelişme boyunca şeffaflık yaratmak, daha iyi bilgilendirilmiş seçenekler için zemin hazırlar. Kullanıcı metrikleri, bir şirketin pazardaki eşsiz konumunu ve müşterilere sunduğu değeri vurgular.

Bir dizi ölçüm Kullanıcı Deneyimi Tasarımı memnuniyetini test eder, en yaygın olanı burada keşfedeceğimizdir.

GÖREV SEVİYESİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMLERİ

Görev seviyesi memnuniyetine ilişkin ölçümleri toplamak için, bazı şirketler kullanıcıların görevleri tamamlama kolaylığını ölçen anketler kullanmaktadır. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı etkili olabilmesi için, bu anketler tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın bir görev denenmeden hemen gönderilmelidir. Bazı şirketlerin kullandıkları en hızlı soruşturma, tek soruluk anketlerdir. Tek bir soru genellikle basittir, örneğin “Bu görev bir ile beş arasında bir ölçekte ne kadar zordu?” Gibi. Bu çoktan seçmeli bir cevap kullanarak hızlı bir veri noktası oluşturur.

Bir başka tek cevaplı test, Öznel Zihinsel Efor Anketi’dir (SMEQ). SMEQ, kullanıcılara bir görevle ilgili bir soru sorar. Bununla birlikte, bu durumda, anket, kullanıcıyı, özellikle görevin tamamlanması için gereken zihinsel çabayla, bir ölçek sistemi üzerinde yanıtlamasını ister.

Biraz daha büyük soru seti, Senaryo Sonrasındaki Anket’tir (ASQ). Üç sorudan oluşur, bunlar kullanıcıların cevaplamaları hızlı ve kolaydır. ASQ, verilen görevin kolaylığı, onu gerçekleştirme süresi ve kullanıcının yol boyunca aldığını düşündüğü destek hakkında bir memnuniyet derecelendirmesini ister. Tek başına kapsamlı bir ölçüm seti olmasa da, bu ASQ, kullanıcı deneyimini temsil eden yararlı veriler sağlamıştır.

Görev seviyesi memnuniyetini test etmek için kullanılan daha karmaşık bir araç NASA-TLX’tir. Bu iki bölümlü anket kullanıcıya – zihinsel, fiziksel ve zamansal – yönelik çeşitli talepler ile ilgili altı soru ile başlar. Buna ek olarak, kullanıcıdan performans, çaba ve hayal kırıklığı açısından tamamlamalarını değerlendirmesini ister. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı için NASA-TLX’in ikinci bölümü kullanıcılara, tartışılan altı öğenin her birine sıralamalarını ister; bunlar, belirli görevi yerine getirirken en önemli olduklarını bulurlar. Bir kullanıcı örneğin zaman alıcı bir görev bulmuşsa, geçici bölümü fizikten daha önemli bulabilir.

Görev seviyesi memnuniyet metrikleri hızla sorunlu noktalara işaret ederek geliştiricilerin Kullanıcı Deneyimi Tasarımı memnuniyetini artırmak için düzenlemeler yapmasına izin verir. Devam eden Kullanıcı Deneyimi Tasarımı araştırması, işe yarayan teknikleri ve düzenleri saptamak için çok önemlidir. Bu gibi anketler açık ve doğrudan veri noktalarının araştırılmasında yararlıdır. Bununla birlikte, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı üzerinde kapsamlı bir görünüm oluşturmazlar.

TEST DÜZEYİ MEMNUNİYETİ

Test düzeyi memnuniyeti ölçümleri, görev düzeyi anketlerinden daha geniş bir yelpazeyi kapsar. Tek bir görev yerine bir oturumun sonunda kullanıcılar için verilen bu anketler, bir Kullanıcı Deneyimi Tasarımı deneyiminin genel kullanılabilirliği hakkında bilgi alır. Bu anketlerin en yaygın iki biçimi çoktan seçmeli formatta olup, kullanıcılardan bir ile beş arasında seçim yapmalarını istemektedir verilen ifadelerle güçlü bir anlaşmazlığın güçlü bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır.

İki test düzeyi anketinden kısa olan sekiz soru içermektedir. SUPR-Q olarak adlandırılan bu test, bir sitenin algılanan kullanılabilirlik, tasarım ve itibara ilişkin metrikleri toplar. Genel olarak, web sitesinin kullanılabilirliği ve gezilebilirliği için iki soru ayrılmıştır. Aşağıdaki dört soru, kullanıcıların sitenin ne kadar güvenilir olduğunu düşünmekle ilgilidir. Son olarak, site sadakati ile ilgili iki soru var ve ikisi yalnızca görünüme dayanıyor.

Daha uzun test seviyesinde memnuniyet anketleri 10 soru içermektedir. Uygun olarak adlandırılan Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (SUS) tamamen kullanıcı tarafından verilen sistemle ilgili algısı etrafında döner. Sorular, kullanıcının siteye dönme eğiliminde olup olmadığı ile sistemin aşırı karmaşık olduğunu düşünsün diye değişir.

Görev düzeyindeki memnuniyet ölçümleri gibi, test düzeyi ölçütleri bir web sitesindeki sorunlu alanları vurgulamaktadır. Birçok şirket UX’lerini iyileştirmede yararlı buluyor; bazıları puanlarını diğerleriyle karşılaştırıyor. Bir organizasyonun rakiplerin yanında yer aldığı anlamını alarak, işletmeler iyileştirmek için neye ihtiyaç duyduklarını daha iyi anlar.

GÖREV TAMAMLANMA ORANLARI

Görev tamamlama oranları, incelemeyi düşünmek için çok bilgilendirici metrik kümesidir. Sistem yöneticileri, kullanıcıların herhangi bir aktif girdisine ihtiyaç duymadan ilgili verileri kolayca toplayabilir. Bir sitenin genel tamamlanma oranını hesaplamak için, başlatılan görev sayısını ve kaçının tamamen idam edildiğini sayın. Tamamlanan görevleri toplam görev sayısına bölün ve ardından bu yanıtı 100 ile çarpın.

Örnek: 1.000 görev, 240 tamamlandı.

240 bölü 1000 = 0.24

0.24 ile çarpılan 100 = 24

Bu örnekteki toplam tamamlama oranı% 24’tür, bu da %75 endüstri standardından çok daha düşüktür.

Ölçülecek bireysel görevleri seçmek de değerli bir seçenektir. Örneğin tezgahtan vazgeçme, yaygın olarak toplanan bir metriktir. Endüstriler arasında ortalama terk etme oranı yaklaşık % 68.63’tür. Uzun ödeme süreçleri ve ani olmayan sepet tasarımları çoğu kez bu vazgeçmelere yol açar. Kullanıcıların yüzdeleri tam olarak işlem yaptıklarını test ederek şirketler, ödeme prosedürlerinin daha verimli hale getirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirebilirler.

Genel ve hedeflenen görev tamamlama oranlarının bir kombinasyonu, web sitesini korumak için hangi öğelerin çalışmadığı konusunda bilinçli kararlar vermek için idealdir . Bir web sitesinde Kullanıcı Deneyimi Tasarımı memnuniyetinin kapsamlı bir bakış açısı için, bazı şirketler Google’ın HEART -kalp- çerçevesine geçiyor.

GOOGLE’IN KALP ÇERÇEVESİ

Google, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı memnuniyetini ölçmek için bir web sitesinin tamamına veya bir bölümüne uygulanabilecek bir çerçeve geliştirdi. HEART’ın unsurları şunlardır:

  • H – Mutluluk. Genellikle anketlerle toplanan mutluluk faktörü, kullanıcının tutumunu, memnuniyetini ve algılanan kullanım kolaylığını hesaplar.
  • E – Nişan. Bir siteyle olan kullanıcı katılımı, haftada yapılan ziyaretler, paylaşımlar veya yüklenen dosyalar gibi bazı etkinliklerle ölçülür.
  • A – Kabul. Kullanıcı edinimi, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı memnuniyetini belirlemede önemli bir faktördür. Evlat edinme bölümü, yeni kullanıcı satın alma işlemlerini, abonelikleri veya güncellemeleri inceler.
  • R – Tutulma. HEART’ın saklama kısmı, kaç tane mevcut kullanıcının aboneliklerini yenilediğini, satın alımları tekrar ettiklerini ve zaman içinde geri dönüp dolaşmadığını inceler.
  • T – Görev Başarı. Yukarıda açıklanan görev tamamlama oranlarına benzer şekilde, bu bölüm tamamlanan profilleri, yükleme sürelerini ve arama sonucu başarılarını ölçmektedir.

HEART sistemini kullanmak için, baştan başa sitenizin genel hedefini belirleyerek başlayın. Bu amaç göz önüne alındığında, hangi sinyallerin başarının iyi göstergeleri olacağına karar verin. Buradan yukarıda açıklanan ve gerekli sinyalleri sağlayacak bir metrik kümesi seçin. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı için doğru metrikleri izleyerek, şirketiniz neyin işe yaradığını ve nelerin iyileştirilmesi gerektiğini değerli bir şekilde kavrayacaktır.

REKABETTE ÖNDE OLUN

Web sitelerinin denizinde rekabetçi kalabilmek için yüksek bir Kullanıcı Deneyimi Tasarımı memnuniyet derecesi yaşamsal önem taşır. Yukarıdaki ölçüm yöntemlerini kullanan şirketler, nelerin işe yarayıp neyin yaramayacağına dair değerli bilgiler elde eder. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı  web sitenizdeki trendleri ve hareketleri tutarlı bir şekilde izlemek size daha yüksek tutma ve müşteri dönüşüm oranlarına neden olan avantajı verecektir.

Teknoloji, işletmelerin endüstrilerindeki müşteriler ve rakiplerle nasıl alakalı kalacağını bilmeleri gereken kadar hızlı bir şekilde gelişiyor. Pek çok işletme bu gün dijital hale geldikçe, en işlevsel ve çekici web tasarımını mümkün kılmak doğaldır. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı modern şirketler, müşterilere bağlanmanın ve pazarlarını etkilemenin en iyi yollarını bulmak için sayısız kaynak döküyor. Tekniklerden çoğu kullanıcı verisi, yoğun araştırma, tahmini modelleme ve çeşitli analitik metrikleri içermesine rağmen potansiyelin büyük bir alanı temel insan doğasında kök salmaktadır.

Web sitenizin tasarımını iyileştirmedeki bir sonraki önemli adım, düşünce bilimi konusunda daha iyi bir anlayışla başlar. Beynin nasıl işlediğini ve organize ettiğini anlamak, web tasarımınızı daha da ileri götürür. Web sitenizi oluştururken ve içeriğinizi organize ederken aşağıdaki kavramları göz önünde bulundurun.

İÇERİKTE MANTIKSAL İLERLEME

Determinizm insan beyni biliminde büyük rol oynamaktadır. Bir tür olarak, doğal olarak, şeylerin mantıksal ilerlemesine bakarız – başlangıç, orta ve sonlanma. İnsan beyni doğal olarak yeni bir şeyin ortaya çıkmasına dikkat çekiyor ancak beyin bir kez bu yeni unsura göre ayarlandığında dikkat azalıyor. Bununla birlikte, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı için yeni unsurlar ortadan kaybolmaya başlayınca (ya da aksi takdirde sonlandırılırsa) dikkat, nihai durumu önceden düşünerek yedeklenir. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Bu ilerlemeyi “seri pozisyon etkisi” olarak adlandırıyoruz.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı için en önemli şeyleri sayfalarınızın başına ve sonuna yerleştirin. Bu, kullanıcıların gözlerinin daha uzun sürdüreceği ve markanızla olan tecrübelerinden en fazla etkilenebileceği noktadır.

KAYIPLARI ANLAYIN

İnsanlar, kayıp ve kazançları yanlış hesaplama eğilimindedir. İnsan beyni ağrıyı en aza indirmeye ve zevki en üst düzeye çıkarmaya çalışır ancak bir tür olarak, insanlar hemen, doğru maliyet / fayda analizlerinde çok iyi değildir. Çoğu kişi, kayıp ve kazançlara uygun değerleri atamamaktadır – bir kaybın değerini fazla tahmin etmeye ve kazanç değerini hafife alma eğilimindedir. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı dolayısıyla, kayıplar olması gerekenden çok daha acı vericidir ve kazanımlar olması gerektiği kadar olumlu etkilenmez, “kayıplardan kaçınma” olarak bilinen bir kavramdır.

Kayıp kaçınmanın insan beynini nasıl etkilediğini anlamak, siteniz için içerik geliştirirken çok önemlidir. Örneğin, kullanıcıların marka kullanım maliyeti üzerinden markanızı kullanmama maliyetine daha fazla dikkat etmeleri daha olasıdır. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı bu kavramı göz önünde bulundurarak içeriğinizi, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi kullanmanın “olumsuz” yönünü en aza indirgemek için derhal kazançları vurgulayıp maliyetleri birlikte paketleyecek şekilde hazırlayın.

Buna ek olarak, insanlar satın alma işleminde tasarruf etme fırsatından yararlanırlar, bu da satın alma konusunda biraz ilginizi çekebilir. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı  Örneğin, bir müşteri bir satın alma işlemi hakkında %75 emin olabilir, ancak tamamen ikna olmamıştır. “Sınırlı zaman teklifi” veya “düşük miktarlar” gibi aciliyet unsuru, müşteriyi ısırmaya ve satmayı bitirme hususunda belirleyici faktör olabilir.

İNSANLAR SOSYALDİR

İnsanlar, özellikle de büyük gruplarda, başkalarının yaptıklarına dikkat ediyorlar. Bu, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı için birçok açıdan önemlidir ve insan doğasının bu bölümünden yararlanabilmek için birkaç tasarım öğesi ve özelliği kullanmayı düşünmelisiniz :

  • Ürün incelemeleri ve referansları. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Çoğu modern alışveriş, bir ürünü satın almadan önce bir ürün üzerinde okumak ister. Bugünün alışverişçileri, daha önceki nesillerden daha teknik açıdan duyarlı ve sosyal açıdan bilinçlidir ve çoğu, işlemeyi yapmadan önce bir satın alım araştırması yapmak için internete girmektedir. Ürünlerinizin ve referanslarınızın hizmetlerinizin kalitesiyle ilgili yorumları çok değerlidir, bu nedenle müşterilerinize geribildirim yapma fırsatı sağladığınızdan emin olun. İncelemeleri, başkalarını, özellikle bir ürün veya hizmetin belirli bir yönü hakkında sahip olabileceği belirli endişeleri ele alırsa, satın alımları gerçekleştirmeye teşvik edebilir.
  • Sosyal medya pazarlamacılığı. Sosyal medya, çoğu insan için gündelik hayatın bir parçasıdır ve hayatımızdaki insanlarla uygun bir biçimde iletişim kurmak için mükemmel bir yöntem haline gelmiştir. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı işletmeler, müşterileri ile daha kişisel bağlantılar kurmak için sosyal medyaya taşındı. Sosyal medya platformlarınız web sitenizden erişilebilir olmalıdır. Birçok şirket ziyaretçilerin siteden doğrudan sosyal medya hesaplarına içerik paylaşması, paylaşması, beğenmesi, uyarlaması veya İpucu yapmasını sağlayan kenar çubuklarını veya araç çubuklarını benimser. Sitenize gelen ziyaretçilere sosyal medya varlığınıza bağlanma şansı verin.
  • Sosyal medya izleyicileri. Sosyal medya etkileşiminin sunulmasıyla aynı şekilde, markanızın sosyal medya çabaları için gerçek zamanlı istatistikler gösteren bir takipçiye sahip olmak, web sitenize gelen ziyaretçiler üzerinde çok büyük bir etkisi olabilir. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı için Örneğin, sitenizin içeriğinin bir bölümünün Paylaşılan, Beğenilen, Retweeted veya Pinned olduğunu kaç kez gösteren bir izleyici oluşturun. Bir ziyaretçinin içeriğinizin binlerce paylaşım kazandığını görmesi durumunda daha fazla araştırma yapma ihtimali çok yüksektir. Popülarite genellikle bir değer göstergesi, dolayısıyla çoğu insan otomatik olarak bir markanın diğer müşterilerin çok fazla isabet alması durumunda güvenilir ve değerli olduğunu varsayar.
  • Onaylar ve marka görünüşleri. Markanızın özellikli herhangi bir popüler medya varsa veya tanınmış rakamlardan veya kuruluşlardan herhangi bir onay aldıysanız, bu bilgileri sitenizde göstermek için bir noktaya gelin. Kullanıcılar bu onayları görecek ve değer ile ilişkilendirecekler.
  • Ödüller ve sertifikalar. Onaylamalara benzer şekilde, markanız herhangi bir resmi tanıma sahipse, herhangi bir sertifika (Better Business Bureau derecelendirmesi gibi) kazanırsa, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı sitenizdeki ziyaretçiler de bu başarıları değer ile ilişkilendirir.
BİLİŞSEL AKICILIĞA SAHİP OLUN

Moleküler Düşünceler

 

Genel olarak, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı beyin bilimi kullanmak, bir iletişim aracı olarak insan doğasını kaldırabilme yeteneğinize bağlıdır. Yararlanmaya çok yardımcı olacak bir diğer konsept de bilişsel akıcılık ya da insan beyninin basitliği tercih etme eğilimi. Web sitelerinin bazı özellikleri o kadar yaygın ki, kullanıcılar doğal olarak yan çubuklar ve oturum açma bölümleri gibi şeyleri görmeyi beklemektedir. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı yerleşik normlara ve beklentilere çok fazla saparsanız, sizi küçümseme riski altındasınız. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı İçeriğiniz, kabul edilebilir veya değerli olanın bilinçaltındaki çerçeveye uymazsa ve kullanıcı bilerek ya da bilmeden reddeedecektir.

Bu, herkesin yaptıklarını taklit etmeniz gerektiği anlamına gelmez; markanızı unutulmaz bir şey olarak ayırmanız gerekiyor. Bununla birlikte, bu, kurulan web sitesi tasarım sözleşmelerinin tamamıyla ortadan kaldırılması anlamına gelmez. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı müşteri beklentilerinin temel kılavuzunu izlediğinizde doğal olarak bilişsel akıcılığı teşvik ediyorsunuz ve izleyiciyle güven inşa edersiniz. İşleri basit, düzgün ve organize tutmak sıkıntı çekmeden dikkat çekmek ve çıkar oluşturmak için mükemmel bir yoldur. Bununla birlikte, bu konudaki belirleyici faktör, içeriğinizin değeri ve alaka düzeyi olacaktır.

Sonuç olarak, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı estetik itirazınızı kolay işleme konusunda odaklanmalısınız: İnsan beyni, karmaşık bir şey üzerinde analiz edilmesi kolay bir şeyi tercih edecek ve bu, görsel öğelerden metinlere, resimlere kadar sitenizin her öğesi için geçerlidir. Ayrıca gelişmekte olan toplumsal bilinç düşünmelisiniz: İnsanlar çevrimiçi olmaktan ve pazarlamaya karşı daha ihtiyatlı davranıyorlar. Artık kimse sert satışa iyi yanıt vermiyor. Yüksek basınçlı, cafcaflı veya aşırı karmaşık tasarım kullanmak yerine, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ile ziyaretçilerinize sitenizi kolaylıkla sindirebilecek ve değerli bir deneyim sunun.

Medanis Bilişim AŞ 13 yılı aşkın tecrübesi ve yeni teknolojileri takip eden profesyonel ekibiyle size yardımcı olabilir. Unutmayın firmamız web tasarım, web yazılım, mobil uygulama, SEO ve Google AdWords, dijital pazarlama konularında profesyonel bir ekibe sahip. Bizimle iş yaptığınızda bu konularda uzman bir ekibi kiralamış olacaksınız.
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı için 444 5 698 numaralı telefondan bize hemen ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı yazımıza yorum bırakabilirsiniz.

About Author

Medanis Destek