Blog Yazılarımız

Editörlerimiz tarafında sizlerin bilgi alması için hazırlanmış yazılarımızı inceleme unutmayın.
av.tr Alan Adı Başvurusu

av.tr Alan Adı Başvurusu

av.tr Alan Adı Başvurusu :

07.09.2010 öncesine kadar, avukatların, av.tr Alan Adı Başvurusu yaparak almaları zorunlu iken, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği, 07.09.2010 tarih ve 27695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde değişikliğe uğramış ve yalnızca av.tr uzantısını kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır.
av.tr Alan Adı Başvurusu maddesi şu şekilde değişmiştir:

Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir. (Değişik ikinci fıkra:RG-7/9/2010-27695) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayımlamak amacıyla internet sitesi açabilir. Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde tercih ettiği e-posta adreslerini kullanabilir. İnternet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile internetin kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile korunan internet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş “sanal ofis” benzeri uygulamaları kullanabilir. Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz. Bu Yönetmelik kapsamında olanlar açacakları internet sitelerinde; a) Site sahibi ya da sahiplerinin adı soyadı varsa akademik unvanı, avukatlık ortaklığı ise tescil unvanı, avukatlık bürosu ise büro unvanı, fotoğrafı, Türkiye Barolar Birliği ve baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite, bildikleri yabancı dil, mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi,(Ek ibare:RG-7/9/2010-27695)baro ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerine yönelik oy verecek üye ve delegeleri kendileri ve diğer adaylar hakkında bilgilendirme gibi bilgilerin bulunmasını sağlar, b) İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla internet sitelerini arama motorlarına kayıt ederken anahtar kelime (keyword) olarak; “adı ve soyadı”, “avukatlık ortaklığı unvanı”,”avukatlık bürosu unvanı”, “bulunduğu şehir ve kayıtlı oldukları baro” “avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, eşitlik, hak” dışında bir sözcük ya da tanıtım tümcesi kullanamaz, c) İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamaz, kullanılmasına izin veremez ve reklam veremez ve alamaz.

av.tr Alan Adı Başvurusu şu şekillerde yapılabilir:

1- Avukatın şahsı adına başvurusu,
2- Avukatlık Bürosu başvurusu,
3- Avukatlık Ortaklığı başvurusu

av.tr Alan Adı Başvurusu yapan kişi veya kişilerin TBB’ye kayıtlı avukat ya da avukat ortaklığı olması birincil şarttır.

av.tr Alan Adı Başvurusu yapabilmek için Türkiye Barolar Birliği web sitesinde bulunan başvuru formu doldurulmalıdır. Ayrıca av.tr Alan Adı Başvurusu için alan adı tahsis kuralları çerçevesinde TBB alan adınızı inceleyecek ve uygun bulursa onaylayacaktır.

 

About Author

WMwcZ9zI1x

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir