Logo Web Tasar覺m

Veritabanı Sistemleri ve Karşılaştırılması


Web İçin Veritabanı Mantığı

Veritabanı sistemleri, bir çok kolay ve alt dala bölünmüş, özellikleri ve nitelikleri bakımından çok fazla miktarda farklılık arz eden uygulamalardır. Bunların içinde RDBMS (Relational Database Management System) olanları olduğu gibi İlişkisellik bulunmayan, bağımsız veritabanları da bulunmaktadır.

 

Normal veritabanı mantığının ilişkiselliğini eleştiren, verilerin toplanma ve depolanma mantığına başka bir bakış açısı getiren noSQL (bazı geliştiricilere göre ingilizce’deki olumsuz anlamındaki NO, bazı geliştiricilere göre ise Not Only anlamına gelmektedir) veritabanı yönetim alanında adını duyurmaya başlamıştır. Kısaca her iki veritabanı mantığını karşılaştırmak için aşağıdaki grafikten yararlanabiliriz:

 

SQL vs. NoSQL

SQL vs. NoSQL

 

Veritabanları

Kısaca madde madde veritabanlarından en çok bilinenleri ve gelişimini günümüze kadar sürdürebilmiş olanları şunlardır:

 

Veritabanlarında ACID Kavramı

ACID Kavramı, bir veritabanındaki verilerin bütünlüğü, bölünmezliği, tutarlılığı, soyutlama yapılabilmesi, aynı anda üzerinde çok kişinin işlem yapabilmesi, sağlamlığı, devamlılığını tanımlayan kavramlardır.

* ACID

Bu veritabanı yapılarında veri tutarlığı önemli olup, gerekli gereksiz oluşturulan tablo ve fieldler veritabanı için sorun oluşturacak ve optimizasyon gerektirecektir.

 

Veritabanlarında CRUD Kavramı

Veritabanlarında CRUD işlemler, dört temel işlemi yansıtmaktadır. Bu işlemler veritabanındaki veriler üzerinde bazı etkiler gerçekleştirirler. Bu etkiler:

* CRUD

 

NoSQL Kavramı

NoSQL sistemler, RDBMS sistemlere alternatif olarak çıkmıştır. Bir arada da kullanılabilmekte fakat RDBMS sistemlerin bağımlılıklarına ters düştüğü için veri bütünlüğüne imkan tanımamaktadır. RDBMS’lerde veriler tablolarda, tanımlı sütunlarda satır satır bulunurken, NoSQL sistemler sabit tablo tanımlarına bağımlı değillerdir. NoSQL veritabanlarının Transaction desteği yoktur. document-oriented bir VT sistemi vardır. (Veriler Binary JSON formatinda saklanir)

NoSQL’in ilk ve en belirgin örneklerinden biri BigTable olan (Google File System için entegre veri depolama sistemi) Google Cloud Platform araciligiyla kullanilabiliyor.

 

Bir sonraki dersimizde MySQL veritabanı sistemine ve MySQL’in dahili motorları konusuna değineceğiz.